Мајке хришћанке

У из­да­њу Ма­на­сти­ра све­тог ар­хан­ге­ла Ми­ха­и­ла на Ми­хољ­ској Пре­вла­ци об­ја­вље­на књи­га ђа­...

Житије као икона

Остало је забележено и чудесно виђење преподобног Сергија кад је ноћну таму ненадано обасјала јарка светлос...